رای پارلمان ونزوئلا به برکناری رئیس‌جمهور/ دیوان عالی: «غیر قانونی» است

رای پارلمان ونزوئلا به برکناری رئیس‌جمهور/ دیوان عالی: «غیر قانونی» است
پارلمان ونزوئلا با تصویب قانونی به برکناری رئیس‌جمهوری این کشور رأی داد. دادگاه عالی ونزوئلا این اقدام نمایندگان پارلمان را غیرقانونی خوانده است.

رای پارلمان ونزوئلا به برکناری رئیس‌جمهور/ دیوان عالی: «غیر قانونی» است