رشد 11.8 درصدی اجاره مسکن در تهران به روایت مرکز آمار

رشد 11.8 درصدی اجاره مسکن در تهران به روایت مرکز آمار
مرکز آمار ایران از افزایش 6.6 درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش 11.8 درصدی متوسط مبلغ اجاره بهای مسکن در تهران در زمستان 95 خبر داد.

رشد 11.8 درصدی اجاره مسکن در تهران به روایت مرکز آمار