روایتی خواندنی از شاعری که خادم شهدای مدافع حرم شد

روایتی خواندنی از شاعری که خادم شهدای مدافع حرم شد
شاعر دهه هفتادی در راهیان نور خرمشهر حاضر شد تا خادم شهدای مدافع حرم شود و در وصف آنان شعرخوانی کند.

روایتی خواندنی از شاعری که خادم شهدای مدافع حرم شد