روحانی از خدمات و زحمات تلاشگران هلال احمر قدردانی کرد

روحانی از خدمات و زحمات تلاشگران هلال احمر قدردانی کرد
رئیس‌جمهور با حضور در یکی از پایگاه‌های امداد هلال احمر نورزی استان گیلان از خدمات و زحمات تلاشگران هلال احمر قدردانی کرد.

روحانی از خدمات و زحمات تلاشگران هلال احمر قدردانی کرد