روحانی: ایران تا بیرون‌راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور می‌ماند

روحانی: ایران تا بیرون‌راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور می‌ماند
حجت الاسلام روحانی گفت‌ که جمهوری اسلامی ایران تا بیرون راندن تروریست ها از سوریه ، در کنار دولت و ملت این کشور می ماند.

روحانی: ایران تا بیرون‌راندن تروریست‌ها از سوریه در کنار دولت و ملت این کشور می‌ماند