روحانی با ریزش آرا روبرو است/ نمی‌توانیم پاسخگوی عملکرد ضعیف تیم اقتصادی رئیس‌جمهور باشیم

روحانی با ریزش آرا روبرو است/ نمی‌توانیم پاسخگوی عملکرد ضعیف تیم اقتصادی رئیس‌جمهور باشیم
رئیس کمیته سیاسی جبهه اصلاح‌طلبان گفـت: اگر روحانی به دور دوم کشیده شود، ارتباطی به حمایت جریان اصلاحات ندارد چراکه ما نمی‌توانیم پاسخگوی عملکرد ضعیف تیم اقتصادی رئیس جمهور باشیم.

روحانی با ریزش آرا روبرو است/ نمی‌توانیم پاسخگوی عملکرد ضعیف تیم اقتصادی رئیس‌جمهور باشیم