سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد

سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد
سازمان خصوصی سازی در خصوص نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد.

سازمان خصوصی‌سازی: مخابرات حق شکایت دارد