سازمان ملل حقیقت را درباره تلفات غیرنظامیان در یمن اعلام نمی‌کند

سازمان ملل حقیقت را درباره تلفات غیرنظامیان در یمن اعلام نمی‌کند
یک تحلیلگر سیاسی مستقر در لندن گزارش‌های سازمان ملل درباره تعداد تلفات غیرنظامیان در جنگ یمن را رد کرده است.

سازمان ملل حقیقت را درباره تلفات غیرنظامیان در یمن اعلام نمی‌کند