سردار در تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان/ سایت ESPN: درخشش آزمون فریاد لیاقت او برای بازی در بالاترین سطح اروپا بود

سردار در تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان/ سایت ESPN: درخشش آزمون فریاد لیاقت او برای بازی در بالاترین سطح اروپا بود
سایت ESPN هم عملکرد ستاره ایرانی روستوف را پسندید و او را در تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا قرار داد.

سردار در تیم منتخب هفته پنجم لیگ قهرمانان/ سایت ESPN: درخشش آزمون فریاد لیاقت او برای بازی در بالاترین سطح اروپا بود