سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان

سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به همراه برخی از وزرای دولت ضمن سفر به اصفهان ورزشگاه نقش جهان و خطوط مترو اصفهان را افتتاح کردند.

سفر معاون اول رئیس جمهور به اصفهان

دانلود رایگان فیلم