سیف: هنوز به شرایط عادی قبل تحریم برنگشتیم/3600 تومان نرخ واقعی ارز است

سیف: هنوز به شرایط عادی قبل تحریم برنگشتیم/3600 تومان نرخ واقعی ارز است
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام “تا زمانی که تسویه حساب‌های تجارت خارجی توسط صرافی‌ها صورت می‌گیرد نمی‌توانیم به شرایط عادی قبل از تحریم‌ها برسیم”، گفت: 3600 تومان می‌تواند نرخ واقعی ارز باشد.

سیف: هنوز به شرایط عادی قبل تحریم برنگشتیم/3600 تومان نرخ واقعی ارز است