شهادت 2 جوان شیعه به ضرب گلوله نظامیان سعودی

شهادت 2 جوان شیعه به ضرب گلوله نظامیان سعودی
رسانه‌های خبری از شهادت دو جوان شیعه به ضرب گلوله نظامیان سعودی خبر دادند.

شهادت 2 جوان شیعه به ضرب گلوله نظامیان سعودی