شهردار گرگان برکنار شد/دادگاه کیفری حکم تعلیق شهردار گرگان را صادر کرد

شهردار گرگان برکنار شد/دادگاه کیفری حکم تعلیق شهردار گرگان را صادر کرد
رئیس شورای شهر گرگان گفت: دادگاه کیفری حکم تعلیق شهردار گرگان را صادر کرد و این حکم امروز در صحن شورای شهر برای شهردار گرگان قرائت شد و براساس این حکم وی از سمت خود برکنار می‌شود.

شهردار گرگان برکنار شد/دادگاه کیفری حکم تعلیق شهردار گرگان را صادر کرد