شورای عالی سیاسی یمن دستور تشکیل دولت نجات ملی را صادر کرد+اسامی وزرا

شورای عالی سیاسی یمن دستور تشکیل دولت نجات ملی را صادر کرد+اسامی وزرا
تلویزیون رسمی یمن از صدور دستور تشکیل دولت نجات ملی در یمن از سوی شورای عالی سیاسی این کشور خبر داد.

شورای عالی سیاسی یمن دستور تشکیل دولت نجات ملی را صادر کرد+اسامی وزرا