صعود نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل حریفی از بلژیک

صعود نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل حریفی از بلژیک
نوشاد عالمیان همچون برادرش به جمع 64 بازیکن برتر در رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان صعود کرد.

صعود نوشاد عالمیان با پیروزی مقابل حریفی از بلژیک