ظریف: دنبال بهبود روابط اقتصادی و همکاری منطقه‌ای با مسکو هستیم

ظریف: دنبال بهبود روابط اقتصادی و همکاری منطقه‌ای با مسکو هستیم
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی توئیتری، هدف از سفر رئیس جمهوی کشورمان به روسیه را بهبود روابط اقتصادی، همکاری منطقه‌ای و مبارزه علیه تروریسم توصیف کرد.

ظریف: دنبال بهبود روابط اقتصادی و همکاری منطقه‌ای با مسکو هستیم