ظریف وارد تفلیس شد/ قرقیزستان مقصد بعدی وزیر خارجه

ظریف وارد تفلیس شد/ قرقیزستان مقصد بعدی وزیر خارجه

ظریف وارد تفلیس شد/ قرقیزستان مقصد بعدی وزیر خارجه