عباس عبدی: هاشمی‌طباء از همه بهتر بود

عباس عبدی: هاشمی‌طباء از همه بهتر بود
یک تحلیل‌گر اصلاح‌طلب معتقد است که سید مصطفی هاشمی طبا بهترین عملکرد را در مناظره دوم از خود به جای گذاشته است.

عباس عبدی: هاشمی‌طباء از همه بهتر بود