«عذاب الهی» مسئولانی هستند که محرومان را محرومتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر می‌کنند

«عذاب الهی» مسئولانی هستند که محرومان را محرومتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر می‌کنند
نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عذاب الهی که بر ما نازل شده این است که برخی مسئولان خودخواه بوده و به حرف مردم و درد آنها توجهی نمی‌کنند، گفت: کسانیکه محرومان را محرومتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر می‌کنند «عذاب الهی» هستند.

«عذاب الهی» مسئولانی هستند که محرومان را محرومتر و ثروتمندان را ثروتمند‌تر می‌کنند