«علی مطهری» یکی از گزینه‌های جبهه مستقلین برای انتخابات 96 است

«علی مطهری» یکی از گزینه‌های جبهه مستقلین برای انتخابات 96 است
رئیس جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان ایران گفت: علی مطهری یکی از گزینه‌های این جبهه برای انتخابات 96 است.

«علی مطهری» یکی از گزینه‌های جبهه مستقلین برای انتخابات 96 است