فاصله گرفتن پرسپولیس در صدر با سر/ هِد تریک!

فاصله گرفتن پرسپولیس در صدر با سر/ هِد تریک!
پرسپولیس در دیدار هفته هفدهم مقابل فولاد خوزستان به برتری رسید تا فاصله خود را در صدر جدول با رقبایش بیشتر کند.

فاصله گرفتن پرسپولیس در صدر با سر/ هِد تریک!