فردا؛ ادامه بررسی شکایت برادر روحانی و جهانگیری از برخی نمایندگان

فردا؛ ادامه بررسی شکایت برادر روحانی و جهانگیری از برخی نمایندگان
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: شکایت برادر روحانی و برادر معاون اول رئیس‌جمهور از دو نفر از نمایندگان مجلس در این هیئت در حال بررسی است.

فردا؛ ادامه بررسی شکایت برادر روحانی و جهانگیری از برخی نمایندگان