فردا؛ رونمایی از جدیدترین آثار شهید «حسن باقری» در باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»

فردا؛ رونمایی از جدیدترین آثار شهید «حسن باقری» در باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»
همزمان با سی‌وچهارمین سالگرد شهادت سردار شهید حسن باقری, از جدیدترین آثار این سردار شهید در باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا» رونمایی می‌شود.

فردا؛ رونمایی از جدیدترین آثار شهید «حسن باقری» در باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»