فعالیت تیم‌های امداد و نجات دریایی برای یافتن مفقودان طوفان دریایی در بندر دیر آغاز شد

فعالیت تیم‌های امداد و نجات دریایی برای یافتن مفقودان طوفان دریایی در بندر دیر آغاز شد
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: در پی بروز طوفان دریایی شش تن از هموطنان در ساحل دیر مفقود شدند که از صبح امروز مرحله دوم تیم‌های امداد و نجات دریایی برای یافتن مفقودان آغاز کردند.

فعالیت تیم‌های امداد و نجات دریایی برای یافتن مفقودان طوفان دریایی در بندر دیر آغاز شد