فغانی نامزد کسب جایزه بهترین داور جهان در سال 2016 شد

فغانی نامزد کسب جایزه بهترین داور جهان در سال 2016 شد
داور ایرانی فینال فوتبال المپیک 2016 ریو یکی از نامزدهای کسب عنوان بهترین داور سال در مراسم «گلوب ساکر اواردز» شد.

فغانی نامزد کسب جایزه بهترین داور جهان در سال 2016 شد

نصب بیتالک