قالیباف: حل مشکلات مردم عین عبادت است/ ریا و ربا، خانمانسوز و خطری برای جامعه اسلامی است

قالیباف: حل مشکلات مردم عین عبادت است/ ریا و ربا، خانمانسوز و خطری برای جامعه اسلامی است
شهردار تهران با اشاره به دو معضل ریا و ربا به عنوان خطری برای جامعه اسلامی گفت: اگر در جامعه ای این دو وجود داشته باشد، نشان از جنگ با خداست.

قالیباف: حل مشکلات مردم عین عبادت است/ ریا و ربا، خانمانسوز و خطری برای جامعه اسلامی است