قلی‌زاده: «اندیشه و عمل داعش» اولین پژوهش فارسی درباره داعش است

قلی‌زاده: «اندیشه و عمل داعش» اولین پژوهش فارسی درباره داعش است
مدیرعامل خبرگزاری تسنیم در مراسم رونمایی از کتاب اندیشه و عمل داعش گفت: این کتاب تلاش محققانه‌ای برای آن است که داعش را از نظر اندیشه و عمل مورد بررسی قرار دهد و جزو اولین پژوهش‌هایی است که در مورد داعش به‌زبان فارسی تدوین و به عربی ترجمه شده است.

قلی‌زاده: «اندیشه و عمل داعش» اولین پژوهش فارسی درباره داعش است