قیمت ارز به سوی افزایش نخواهد رفت/ بین وزرای اقتصادی دعوا نداریم اما اختلاف کارشناسی داریم/ 400 هزار نفر بدون شغل بسیار نگران‌کننده است

قیمت ارز به سوی افزایش نخواهد رفت/ بین وزرای اقتصادی دعوا نداریم اما اختلاف کارشناسی داریم/ 400 هزار نفر بدون شغل بسیار نگران‌کننده است
رئیس‌جمهور گفت: اینکه 300 یا 400 هزار نفر بدون شغل بمانند بسیار نگران‌کننده است. هم رشد ما در اشتغال خوب بوده و هم متأسفانه بیکاری افزایش یافته است.

قیمت ارز به سوی افزایش نخواهد رفت/ بین وزرای اقتصادی دعوا نداریم اما اختلاف کارشناسی داریم/ 400 هزار نفر بدون شغل بسیار نگران‌کننده است