لاوروف با ظریف درباره مذاکرات آستانه و اجرای برجام تلفنی گفتگو کرد

لاوروف با ظریف درباره مذاکرات آستانه و اجرای برجام تلفنی گفتگو کرد
وزیر خارجه روسیه امروز با همتای ایرانی خود تلفنی درباره مذاکرات آستانه و اجرای برجام گفتگو کرد.

لاوروف با ظریف درباره مذاکرات آستانه و اجرای برجام تلفنی گفتگو کرد