مجرمین جرائم غیرخطرناک به ارائه خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند

مجرمین جرائم غیرخطرناک به ارائه خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان از اجرایی شدن طرح ارائه خدمات عمومی رایگان در راستای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها واستفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، همزمان با دهه مبارک فجر در استان کرمان خبر داد.

مجرمین جرائم غیرخطرناک به ارائه خدمات عمومی رایگان محکوم می‌شوند