محمد هاشمی‌رفسنجانی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شد

محمد هاشمی‌رفسنجانی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شد
مسئول دفتر رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

محمد هاشمی‌رفسنجانی داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری شد