مخالفت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای کی‌روش

مخالفت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای کی‌روش
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای سرمربی تیم ملی مخالفت کرد.

مخالفت هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با استعفای کی‌روش