مدیرعامل راه‌آهن کشور استعفا کرد/ آخوندی پذیرفت

مدیرعامل راه‌آهن کشور استعفا کرد/ آخوندی پذیرفت
پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در پی برخورد دو قطار مسافربری در هفت‌خوان استعفا کرد. وزیر راه استعفای او را پذیرفته است.

مدیرعامل راه‌آهن کشور استعفا کرد/ آخوندی پذیرفت