مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت دوجانبه

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت دوجانبه
مقامات بانکی ایران و ترکیه بر سر حذف دلار و یورو از تجارت دوجانبه و تجارت با ارز محلی با یکدیگر مذاکره کردند.

مذاکره ایران و ترکیه برای حذف دلار و یورو از تجارت دوجانبه