مراسم تشییع پیکر علی شریعتمداری برگزار شد

مراسم تشییع پیکر علی شریعتمداری برگزار شد

مراسم تشییع پیکر علی شریعتمداری برگزار شد