مراسم چهلم جانباختگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد فردا در تبریز برگزار می‌شود

مراسم چهلم جانباختگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد فردا در تبریز برگزار می‌شود
مراسم چهلم جانباختگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد فردا در مسجد صاحب‌الامر(عج) تبریز برگزار می‌شود.

مراسم چهلم جانباختگان حادثه قطار تبریز ـ مشهد فردا در تبریز برگزار می‌شود