مرحوم شایانفر از «ناآگاهی‌‌ها» رنج می‌برد/ برخی مدیران فرهنگی مدیریت می‌شوند

مرحوم شایانفر از «ناآگاهی‌‌ها» رنج می‌برد/ برخی مدیران فرهنگی مدیریت می‌شوند
رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ ایران با اشاره به گنجینه اطلاعات مرحوم حسن شایانفر در مورد جریانات و افراد گفت: ناآگاهی‌های برخی مسئولین موجب رنجش مرحوم شایانفر بود.

مرحوم شایانفر از «ناآگاهی‌‌ها» رنج می‌برد/ برخی مدیران فرهنگی مدیریت می‌شوند