مردم در انتخابات کم نگذاشتند اما مسئولان کم گذاشتند

مردم در انتخابات کم نگذاشتند اما مسئولان کم گذاشتند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: بنده به عنوان یک کاندیدا باید از آن دسته از مردم عزیزی که آمده بودند برای رای دادن اما فقط به جرم اینکه می‌خواهند به رقیب کاندیدای دولت رای دهند باید ساعت‌ها پشت در صندوق‌ها معطل بمانند و رایشان را نتوانند بدهند عذر بخواهم.

مردم در انتخابات کم نگذاشتند اما مسئولان کم گذاشتند