مسئولان برای اصلاح فضای مجازی به وظیفه خود عمل کنند

مسئولان برای اصلاح فضای مجازی به وظیفه خود عمل کنند
مرجع تقلید شیعیان گفت: مدیران و مسئولان به‌ویژه وزارت ارتباطات وظیفه‌ دارند تا در حفظ جوانان و عدم‌تخریب ارزش‌ها میان فرزندانمان نقش و وظیفه خود را به‌خوبی ایفا کرده و لازم است در این حوزه برنامه‌ریزی شود.

مسئولان برای اصلاح فضای مجازی به وظیفه خود عمل کنند