مسئولی که 10 صبح بیدار می‌شود، اقتصاد مقاومتی را محقق نمی‌‌کند

مسئولی که 10 صبح بیدار می‌شود، اقتصاد مقاومتی را محقق نمی‌‌کند
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان فاسد و مدیرانی که حقوق نجومی می‌گیرند، محقق نمی‌شود.

مسئولی که 10 صبح بیدار می‌شود، اقتصاد مقاومتی را محقق نمی‌‌کند