مشکلات مردم خوزستان و مناطق سیل‌زده دلخراش است؛ مسئولان علاج کنند

مشکلات مردم خوزستان و مناطق سیل‌زده دلخراش است؛ مسئولان علاج کنند

مشکلات مردم خوزستان و مناطق سیل‌زده دلخراش است؛ مسئولان علاج کنند