مصاحبه آیت الله رئیسی با خبرگزاری صداوسیما تکذیب شد

مصاحبه آیت الله رئیسی با خبرگزاری صداوسیما تکذیب شد
خبرگزاری صداوسیما مصاحبه این خبرگزاری با آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی درباره انتخابات را تکذیب کرد.

مصاحبه آیت الله رئیسی با خبرگزاری صداوسیما تکذیب شد