مهسا پوررحمتی بر سکوی نخست اسلحه اپه ایستاد

مهسا پوررحمتی بر سکوی نخست اسلحه اپه ایستاد
رقابت‌های انفرادی شمشیربازی بانوان قهرمانی کشور در حالی برگزار شد که نفرات برتر در اسلحه اپه معرفی شدند.

مهسا پوررحمتی بر سکوی نخست اسلحه اپه ایستاد

دانلود تلگرام