ناراحتی شدید مربیان ایرانی تیم ملی از تاج و کی روش/ قطع همکاری قطعی شد؟

ناراحتی شدید مربیان ایرانی تیم ملی از تاج و کی روش/ قطع همکاری قطعی شد؟
دستیاران ایرانی کارلوس کی روش پس از جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال به شدت از او و سرمربی تیم ملی ناراحت شدند.

ناراحتی شدید مربیان ایرانی تیم ملی از تاج و کی روش/ قطع همکاری قطعی شد؟