نامه حمایت 820 استاد دانشگاه از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی

نامه حمایت 820 استاد دانشگاه از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی
820 تن از اساتید دانشگاه های های سراسر کشور در نامه ای از حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اعلام حمایت کردند.

نامه حمایت 820 استاد دانشگاه از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی