نظامیان رژیم صهیونیستی 27 فلسطینی را بازداشت کردند

نظامیان رژیم صهیونیستی 27 فلسطینی را بازداشت کردند
نظامیان رژیم صهیونیستی از روز گذشته با یورش به مناطق مختلف کرانه غربی رود اردن دست‌کم بیست و هفت فلسطینی را بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی 27 فلسطینی را بازداشت کردند

در امتداد شب