نظر مردم «کرانه باختری» درباره «کنفرانس فلسطین» در تهران/«حامی ما حرفش با عملش یکی است» + فیلم و عکس

نظر مردم «کرانه باختری» درباره «کنفرانس فلسطین» در تهران/«حامی ما حرفش با عملش یکی است» + فیلم و عکس
حمایت‌های ایران از مسئله فلسطین و مقاومت با توجه به کوتاهی و بی‌اعتنایی کشورهای عربی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ایران همچنان به‌عنوان حامی نخست مسئله فلسطین و مقاومت باقی مانده است.

نظر مردم «کرانه باختری» درباره «کنفرانس فلسطین» در تهران/«حامی ما حرفش با عملش یکی است» + فیلم و عکس