نیروهای آل سعود تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های العوامیه را مسدود کردند

نیروهای آل سعود تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های العوامیه را مسدود کردند
نیروهای رژیم آل سعود تمامی ورودی و خروجی‌های العوامیه در شرق عربستان را مسدود کرده و مانع از تردد افراد ساکن در این منطقه شده‌اند.

نیروهای آل سعود تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های العوامیه را مسدود کردند