هتل‌ها و سالن‌های پرخرج، عروسی را شیرین نمی‌کند/ «عروسی شیرین» از نظر رهبر معظم انقلاب

هتل‌ها و سالن‌های پرخرج، عروسی را شیرین نمی‌کند/ «عروسی شیرین» از نظر رهبر معظم انقلاب
رهبر معظم انقلاب می‌فرماید: بنده راضی نیستم از کسانی که با خرج‌های سنگین و با اسراف در امر ازدواج، کار را بر دیگران مشکل می‌کنند. البته با جشن و شادی و میهمانی موافقیم ولی با اسراف مخالفیم. این هتل‌ها و سالن‌ها و جشن‌های پرخرج و را رها کنید.

هتل‌ها و سالن‌های پرخرج، عروسی را شیرین نمی‌کند/ «عروسی شیرین» از نظر رهبر معظم انقلاب