هشدار جمعیت الوفاق بحرین درباره اجرای حکم اعدام 3 شهروند این کشور

هشدار جمعیت الوفاق بحرین درباره اجرای حکم اعدام 3 شهروند این کشور
جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعدام سه شهروند این کشور هشدار داده و خواستار موضع‌گیری جامعه جهانی در این خصوص شد.

هشدار جمعیت الوفاق بحرین درباره اجرای حکم اعدام 3 شهروند این کشور